Tôi có thể sử dụng nhiều cảm biến của các hãng khác nhau trong cùng một hệ thống được không?

Với các dòng báo trộm cao cấp, việc truyền tín hiệu liên lạc là hoàn toàn được mã hóa, không thể can thiệp từ bên ngoài vào. Mỗi hãng khác nhau có tiêu chuẩn mã hóa khác nhau, chỉ tương thích với các thiết bị của cùng hãng đó, do vậy bạn không thể sử dụng đổi lẫn qua lại giữa các cảm biến và tủ trung tâm của các hãng được. Ví dụ: cảm biến Next Pir của Visonic không thể sử dụng chung với tủ trung tâm iConnect của Electronics Line.